Ochrana osobních údajů

na webu Aukce obrazů a starožitností

Galerie Kutná Hora, s .r. o. - IČ 05295271 (dále "Galerie Kutná Hora") zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

Registrací účastník aukce prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

  • Galerie Kutná Hora bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kontaktním formuláři, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo, číslo občanského průkazu účastníka aukce (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
  • Osobní údaje zákazníka budou zpracovávat pověření zaměstnanci nebo jednatelé Galerie Kutná Hora, a nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má Galerie Kutná Hora uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů zákazníka.
  • Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Galerie Kutná Hora a pro marketingové účely Galerie Kutná Hora. Osobní údaje zákazníka nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, a s vyjímkou dopravce, převážející získané dílo k účastníku aukce, který dílo získal.
  • Účastník aukce jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Galerií Kutná Hora a právo na jejich opravu.
  • Telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu zákazníka budou uchovávány po dobu souhlasu zákazníka se zpracováváním těchto údajů. Je-li souhlas se zpracováním osobních údajů odebrán, nemůže se účastník aukce aktivně účastnit online aukce. Účastník aukce jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Účastník aukce může v této souvislosti požadovat, aby Galerie Kutná Hora takto vzniklý stav odstranila.

Nevyhoví-li Galerie Kutná Hora takovému požadavku, má účastník aukce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Zákazník poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s registrací do online aukčního systému Galerie Kutná Hora, s online aukcí a nákupem na internetových stránkách Galerie Kutná Hora a pro marketingové účely Galerie Kutná Hora.