Chci koupit

na webu Aukce obrazů a starožitností

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O AUKCI !

Pro registraci nám stačí okopírované nebo naskenované pouze jméno a příjmení z Vašeho občanského průkazu. Všechny ostatní údaje - fotografie, datum narození, rodné číslo nebo stav nepotřebujeme. Při registraci v sekci přiložení občanského průkazu nahrajte pouze jeden soubor, kde bude oskenována pouze přední strana občanského průkazu a viditelné bude pouze jméno, příjmení a číslo OP. Ostatní údaje překryjte papírem. Upozorňujeme, že cena KUP HNED je viditelná pouze pro registrované účastníky.

 

 

JAK NAKUPOVAT V AUKCI

 

 

Pokud  Vás zaujme některé dílo z naší nabídky, můžete ho koupit přes naši Online aukci.

V případě, že se chcete účastnit Online aukce, musíte se nejdříve registrovat.


Jak se registrovat?

Registrujte se přes náš registrační formulář, umístěného na tomto webu (nahoře vpravo) a vyplňte všechny povinné položky.

Bezprostředně po Vaší registraci jste na obrazovce informováni, že Vaše údaje budou naší galerií zkontrolovány. Na kontrolu si vyhrazujeme max. 24 hodin pracovního dne. Po kontrole, bude-li vše v pořádku, Vaši registraci ihned schválíme. Obdržíte email a od té doby se můžete přihlásit k Online aukci.

Chcete-li se tedy účastnit Online aukce, registrujte se včas, ať Vám dílo, které chcete získat, neunikne.


 Jak získat dílo?

Přihlašte se do Online aukce.

1) ONLINE AUKCE

Jako účastník aukce máte 2 způsoby aukčního příhozu - aktivním příhozem, nebo vložit limit:

- Aktivním příhozem, se přihlásíte k aktuální aukční ceně tzn. každý jiný zájemce Vás svým příhozem může překonat. Je nutné tedy sledovat, v případě zájmu o dílo, zda je Vaše nabízená cena nejvyšší.

- Druhou možností v online aukci je nastavení limitu tzn. nastavit maximální částku, za kterou jste ochoten dílo zakoupit. Na tuto částku nastaveného limitu, systém automaticky přihazuje proti ostatním zájemcům. 

Pokud dojde k přihození v posledních 4 minutách, před plánovaným ukončením aukce, dojde k automatickému prodloužení konce aukce o další 4 minuty a toto probíhá i při každém dalším příhozu. Účastník aukce tedy má dostatek času ke zvážení, zda svou nabídku bude zvyšovat. 

Příhozy a nastavení limitu jsou závazné.

V případě, že Vaše nabídka je nejvyšší oproti ostatním zájemcům, vítězíte a získáte dražený předmět. Limit můžete kdykoliv průběhu aukce zvyšovat, nebo opětovně vkládat vyšší limit, pokud Vás jiný účastník aukce příhozem překonal.

K dosažené ceně bude vždy připočteno 20% z konečné částky, jako odměna provozovatele aukce, a navíc 480 Kč za balné a poštovné včetně pojištění za jednu položku. Částku 480 Kč za jednu položku - za balné, poštovné a pojištění transportu - je nutno skutečně uhradit u každé vydražené položky. (např. při vydražení dvou a více položek jedním dražitelem). Při svých příhozech počítejte s těmito náklady.

2) KUP HNED

U některých děl v Online aukci je nastavena možnost KUP HNED. Možnost KUP HNED je nastavena v kombinaci s klasickou online aukcí. Viditelná cena KUP HNED, za kterou lze dílo získat okamžitě, aniž byste čekali na konec aukce, je pouze pro přihlášené registrované účastníky aukce v detailu díla. Nastavená cena KUP HNED je stejná nebo vyšší než cena vyvolávací. Akceptovat cenu KUP HNED lze pouze v případě, že na dílo nebyl učiněn žádný příhoz nebo nastaven limit. Jakmile účastník aukce učiní příhoz nebo nastaví limit, tak možnosti KUP HNED již nelze nikým využít.

Záleží tedy na strategii účastníka aukce, jakou možnost zvolí. Např. strategii - nepřihazovat, čekat ke konci aukce a učinit aktivní příhoz v online aukci s cílem, že dílo bude levnější než při ceně KUP HNED - ovšem s rizikem, že jiný účastník aukce může využít možnosti KUP HNED nebo se ke konci aukce sejde více účastníků aukce, kteří budou mít o dílo zájem a dosažená cena bude převyšovat cenu KUP HNED. A nebo strategii, že účastník aukce co nejdříve využije možnosti KUP HNED, aby dílo skutečně získal.

K ceně KUP HNED bude vždy připočteno 20% z konečné částky, jako odměna provozovatele aukce, a navíc 480 Kč za balné a poštovné včetně pojištění za jednu položku. Částku 480 Kč za jednu položku - za balné, poštovné a pojištění transportu - je nutno skutečně uhradit u každé vydražené položky. (např. při vydražení dvou a více položek jedním dražitelem). Při akceptaci ceny KUP HNED počítejte s těmito náklady.


Účastník aukce má dle podmínek aukce povinnost vyhranou položku uhradit do 5 pracovních dní. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet provozovatele aukce - Galerie Kutná Hora. Úhradu proveďte z Vašeho bankovního účtu na bankovní účet provozovatele aukce. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňují obchodní podmínky a právní řád.

Aukce jsou vedeny zcela transparentně, proto věříme, že k těmto situacím nebude docházet.

Vyhráli jste dílo v aukci? Gratulujeme!

Po ukončení aukce obdržíte výherní email s informací o platbě. Prosíme o řádné vyplnění variabilního symbolu z důvodu automatického spárování Vaší platby s výherní položkou. Ihned po obdržení platby s veškerou péčí dílo zabalíme, pojistíme a pošleme poštou.

 

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás telefonicky případně emailem.