• 636551850942545451_X1.JPG
 • 636551851065204319_X2.JPG
 • 636551851294322268_X4.JPG
 • 636551851406660614_X5.JPG
 • 636551851532579069_X6.JPG
 • 636551851634861879_RA6.JPG
 • 636551851898408491_X8.JPG
 • 636551852000286185_X9.JPG
 • 636551852106068767_X10.JPG
 • 636551852261518840_X11.JPG
 • 636551852373093604_X12.JPG
 • 636551852478795299_X13.JPG
 • 636551852606222235_X14.JPG
 • 636551852710994026_X15.JPG
 • 636561276242791927_X.JPG
 • 636561276463905611_X16.JPG
 • 636561276608793476_X17.JPG
 • 636551851165840904_X3.JPG

Radimský Václav
*1867 +1946

Signatury

ID Aukce: 593
 Začátek aukce

Pátek 22.02.2222, 22:22

Malíř Václav Radimský vykazuje tvorbu se známkami typického malířského rukopisu, barevnosti, barevné stylizace prostoru i volby motivu. Signatura V. Radimský na olejových malbách je typická s náklonem doleva, se svěžím, rychlým pohybem. Díky hutné olejové barvě použité při signaci je na některých písmenech viditelná plasticita písma, vystupujícího nad povrch podkladu. Každé písmeno má svá daná specifika. Mistr využívá při signaci díla několika verzí - všechny se vcelku běžně objevují:

Typ 1: Pravá část písmena V je součástí písmena R. Spodní část V a R je spojena.

Typ 2: Písmeno V je pouze naznačeno levou částí - čarou, která spodní částí míří k spodní části písmene R (občas je velmi malý rozdíl mezi verzí 1 a 2).

Typ 3:  Písmeno V stojí samostatně – v tomto případě za V není tečka a ve většině je pravá část písmena V rovnoběžná s levou částí písmene R.

 

Typ A: Radimský je psáno s dlouhým ý.

Typ B: Radimsky je psáno s krátkým y (krátké y používá vcelku běžně po celou dobu malířské tvorby, ať ve francouzském nebo polabském období).  

 

Specifika  v první třetině malířovi tvorby – přibližně do roku 1905 – občas tečka mezi V a R, občas tečka za příjmením, občas místo tvorby a dvoj- nebo čtyřciferný rok tvorby. Signatura vytvářena menší rychlostí, písmo postrádající švih, signatura s menším náklonem.

Veškeré zveřejněné signatury prošly expertní analýzou znalci Galerie Kutná Hora a jsou nezpochybnitelnou prací Václava Radimského.

Narodil se roku 1867 v Kolíně. Malíř, krajinář. Žil v na statku v Pašince u Kolína. Žák AVU. Jako náruživý lovec a rybář se věnoval umění v přírodních náladách. Studium r. 1899 na vídeňské akademii u E. v. Lichtenfelse. Odjel na řadu let do Francie, kde žil v Barbizonu a v Giverny. Po válce se vrátil do vlasti. Tvořil ve způsobu Chitussiho, prošel školou barbizonských mistrů, až se stal impresionistou. Vzorem mu byl Monet, otec francouzských impresionistů krajinářů. Je pilným vystavovatelem. Z Francie posílá Radimský obrazy do Čech od roku 1894. Avšak již před tím, vystavuje od r. 1892 v pařížském Saloně, od r. 1900 ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu, Lipsku. V Rouenu r. 1895 a v Paříži na světové výstavě r. 1900 obdržel zlatou medaili. Po roce 1900 i po válce vystavuje často v Praze, dále v Plzni, Hradci Králové, Chrudimi. Po válce volí sujety z domova a již jen ve vzpomínce se vrací k francouzké krajině (" Břehy Seiny na jaře r. 1910"). Náměty mu dávají naše řeky: Labe, Orlice, Cidlina a Jizera s jejich břehy, tůněmi a zátočinami za slunce, deště, mlhy, před západem slunce i za měsíčního svitu. Ve francouzské periodě Radimského lze zaznament vývoj od monetovského velkorysého barevného jasnozření k vlastní osobité formuli. Druhou velkou vývojovou epochou Radimského začíná trvalé přesídlení do vlasti a specializace na motivy z Polabí. Zemřel na svém rodinném dvorci v roce 1946 v Pašince u Kolína.